Rapport

Friskvård för själen

Genom större delen av mänsklighetens historia har hälsa och välmående handlat om förebyggande, om friskvård snarare än sjukvård.

Förståelsen för hur man håller kroppen frisk var förr visserligen ganska bristfällig, men vi har alltid försökt att hålla sjukdomen stången, med religion, med folkmediciner, med trolldom och med sunt förnuft. Idag har vi med modern medicin lyckats besegra många stora folksjukdomar som härjat genom samhället, från smittkoppor till influensavirus till snart kanske malaria. Samtidigt uppstår nya folksjukdomar som vi behöver parera, och helst genom prevention än symptomlindring.

Publicerad: 2023