Rapport

Framtidens personliga möten

Framtidens personliga möten

Det personliga mötet har genomgått stora förändringar under historien. Kanske är förändringarna som störst just nu i takt med urbanisering, digitalisering, sociala medier mm. Efter en tid då jaget och våra relationer expanderats till homozappiens och mingelkultur kanske kontraktion, kontinuitet, kontroll mm är på väg tillbaka som ideal. Kanske minskar vi ner på det personliga, blir introverta och fokuserar på de nära relationerna? Geografi blir kanske inte lika avgörande för närhet. Hur kommer vi mötas i framtiden? Hur kommer vi se på det personliga mötet och teknikens möjligheter?

Publicerad: 2012