Rapport

Framtidens möten

”Att skiljas är att dö en smula”, som Edmond Haracourt uttryckte det; och att mötas är kanske på samma sätt att leva en smula. När denna rapport skrivs i april 2020 är vi dock väldigt begränsade i vår möjlighet att mötas – världen är satt i karantän, och möten på fler än två personer har i många länder begränsats eller rentav förbjudits. Möteskulturen har sedan länge varit i förändring tack vare digitala verktyg, förändrade resvanor, nya sätt att se på arbetsliv och organisation och nya upplevelser och evenemang som tävlar med de traditionella, men vi lever nu i en tid där förändringshastigheten snabbt accelererar.

Publicerad: 2020