Rapport

Framtidens monster

Framtiden förknippas med hopp och spänning – men också med rädsla och oro.

Ordet monster kommer från latinets monere som betyder ”varning” – och genom historien har människor hanterat sin oro och sina rädslor inför framtiden genom att avbilda dem som monster, varningar för beteenden, utvecklingar och krafter som hotar samhället och familjen. Ofta avfärdas de som vidskepelser av framtidsforskare och utbildare – men det finns djup förståelse att vinna i att undersöka vad människor är rädda för, och hur framtidens monster faktiskt ser ut. 

Publicerad: 2023