Rapport

Framtidens e-sport och gaming

E-sporten omsätter miljardbelopp och samlar mijonpublik när matcherna går. Ungdomar lajvar och gamar nätterna igenom samtidigt som deras föräldrar spelar Candycrush och andra mobilspel. Är gaming den nya folkrörelsen och hur kommer den fortsatta utvecklingen se ut? Fortsätter tillväxten eller har mättnaden slagit till? Vad betyder det för framtidens kommunikation och marknadsföring och vilka effekter får det på samhälle och vardagsliv? Och kommer skillnaderna mellan bredd och elit utvecklas på samma sätt som för övrig idrott?

Publicerad: 2020