Rapport

Framtiden för tillverkning

Denna rapport är framtagen av Kairos Future i samarbete med PLM Group. Rapportens resultat är resultatet av grundlig forskning som genomfördes under vintern och våren 2022. Resultatet av forskningen analyserades och diskuterades med PLM Groups representanter och kunder.

Utöver denna forskning har Kairos Future genomfört en undersökning bland 58 av de högsta cheferna inom tillverkningsföretag i Sverige, Danmark och Finland, där frågor och frågeställningar kring denna rapport undersökts och diskuterats. Det finns också några resultat från EGNs ledarskapsrapport baserat på en undersökning av 2 200 ledare i Västeuropa i slutet av 2021, där 250 svarande kom från små och medelstora tillverkningsföretag i de nordiska länderna. Fakta och siffror i rapporten som hänvisar till EGN:s ledarskapsrapport kommer från dessa 250 respondenter.

Publicerad: 2022