Rapport

Framgångsrika företag i en digital verklighet

Framgångsrika företag i en digital verklighet

I en värld som bygger på ett allt större samspel mellan den traditionella och den digitala närvaron blir det allt viktigare för företag att bestämma vilka de vill vara och HUR de ska positionera sig i den digitala sfären.

I denna club-rapport belyser vi olika exempel på närvaro på flera plan och exempel på nationella och internationella aktörers strategier för att bli morgondagens framgångsrika företag i en digital verklighet.
 

Publicerad: 2012