Rapport

Det andra kalla kriget: EU och den nya globaliseringen

EU:s utmaningar och möjliga roller i en ny global kontext

Handelsunionen som började som ett historiskt fredsprojekt mellan Europas länder har nu utvecklats till ett institutionsbygge med många strängar på sin lyra. Ett projekt som nu befinner sig i en ny belägenhet i en förändrad omvärld. En del i att orientera sig kring EU:s framtid är därför att förstå den nya globala kontexten och möjliga roller EU kan spela i den.

Utgångspunkten är en observationen att flera EU-frågor skiftat karaktär från de europeiska ländernas relation med varandra till europeiska länders roll i världen, vilket kan tala för att ett globalt fokus kommer vara allt viktigare för EU som institution. Givet omvärldsläget har karaktären på frågorna på EU:s bord också skiftat, från utseendet på gurkor till planer för en samordnad försvarsindustri.

Publicerad: 2024