Rapport

En hållbar gruvindustri i centrala Chile: Scenarier mot 2035

Scenarioplaneringsrapport om gruvindustrin i Chile

En hållbar gruvindustri i centrala Chile: Scenarier mot 2035

I denna rapport beskrivs fyra scenarier som bidrar till att identifiera vilka som är de strategiska utmaningar för en hållbar gruvindustri i den centrala delen av Chile.

 Kommer en hållbar gruvindustri kunna utgöra en central del för Chiles framtida utveckling? Är det möjligt att förena den chilenska gruvtillväxten i den centrala delen av landet, med andra aktiviteter och markanvändning på lång sikt? Dessa osäkerheter var utgångspunkten för scenarioplaneringsprojektet "En hållbar gruvindustri i centrala Chile: Scenarier mot 2035" som Kairos Future utvecklade tillsammans med Chilenska Gruvministeriet, CORFO (Chilenska Tillväxtverket) och SONAMI (Gruvbranschföreningen) under 2014.

Ta del av hela rapporten på spanska genom att fylla i din epostadress ovan. En executive summary på engelska finns att ladda ner här


 

Publicerad: 2014