Rapport

Drömsamhället

En sammanfattning av den internationella ungdomsstudien Drömsamhället 2016

Drömsamhället

Gränslöshetens tid är över. I varje fall om vi får tro dagens unga. Allt talar för att dagens unga, födda mellan 1987 och 2000, snarare söker trygghet och gränser än frihet och gränslöshet. Tydliga regler som sätter ramar och skapar förutsägbarhet. Och det gäller allt från vad som är socialt acceptabelt i privatlivet till hur de ser på arbete och till och med reklam.

I en tid då gränserna upplösts söker de unga att återupprätta dem.

Detta visar resultaten från Kairos Futures senaste ungdomsstudie där drygt 3 200 ungdomar mellan 16 och 29 år globalt, varav 1 217 i Sverige, har intervjuats kring synen på deras drömsamhälle. Denna rapport fokuserar på de svenska resultaten av studien. Ta del av den genom att fylla i formuläret ovan!

Publicerad: 2016