Rapport

Dr Watson, Dr Google och Vårdkartan

6 trender inom hälsoområdet

Dr Watson, Dr Google och Vårdkartan

Vård står för runt 10-15 procent av BNP i de flesta utvecklade länder, med USA i topp på närmare 18 procent. Samtidigt är hälsosektorn som helhet en bransch i förändring. Ny teknik, genometik, sociala media och big data, skapar på lång sikt genomgripande förändringar. Det som för några år sedan var rena fantasier är idag konkret verklighet.

Vilka trender ser vi just nu inom hälsoområdet? I denna artikel listar vi 6 trender och beskriver  ”vårdkartan” som är ett exempel på hur analys av trender och behov kan resultera i konkret nytta för konsumenter.

Publicerad: 2014