Rapport

Digitalt och disruptivt

– Hur ser det nya organisationslandskapet ut i teori och praktik

Digitalt och disruptivt

”Digitalisera eller dö”. Så lyder det braskande temat på tidningen Chefs stora konferens hösten 2016. Och även om det är tillspetsade ord där nyanserna saknas så sätter det fingret på en känsla många ledare bär på idag. Digitaliseringen, som pågått länge vid det här laget, håller på att växla upp till en ny nivå. Många menar att den fas i digitaliseringen som håller på att bli verklighet innebär att de flesta branscher står inför mycket radikala skiften som för med sig dramatiska förändringar som kommer rita om landskapet i grunden – detta kallas ofta disruptiva förändringar när konsulter och andra förståsigpåare skall ge förändringen ett samlat namn.

Samtidigt hör vi gott om vittnesbörd från våra kunder, och alla de branscher de återfinns i, att den mentala mognaden för den här dramatiken varierar rejält för att uttrycka sig milt. Det tycks helt enkelt vara en stor diskrepans mellan de storslagna orden och hur långt det har kommit i verkligheten. Inte sällan som många tycks använda de nya prylarna och lösningarna på motsvarande sätt som när PC:n slog igenom på bred front för trettio år sedan. Den kallades ofta ordbehandlare och var i praktiken en skrivmaskin utan Tipp-Ex. Idag har vi förstått att en pc är mycket mer än detta men det har tagit många år innan vi kommit dit.

I den här rapporten vill vi sätta fingret på Sverige 2016 och se hur läget ser ut. Vad menar vi när ordet digitalisering nämns till höger och vänster? Hur ser det egentligen ut med användandet, den kulturella anpassningen och de förändringar som utlovats?

Publicerad: 2016