Rapport

Det nya Sverige i folkvandringens tid

Det nya Sverige i folkvandringens tid

Vad betyder migrationen för Sverige och de infödda svenskarna? Hur påverkas samhällsekonomin, arbetsmarknaden och konsumtionen? I den här rapporten försöker vi ge svar på dessa frågor utifrån forskning och statistik. Vi formulerar också ett antal framtidsscenarios kring de osäkerheter som finns kring migrationens konsekvenser. Det som en gång kunde betraktas som Sveriges omvärld blir alltmer en del av vår invärld. Nu gäller det att göra det bästa av situationen, bemöta utmaningar och ta tillvara mänsklig potential. En framtid av folkvandringar.

Publicerad: 2016