Rapport

Det danska valet och den politiska bloggosfären

En analys av 1,2 miljoner blogginlägg inför det danska valet 2011

Det danska valet och den politiska bloggosfären

Sociala medier har växt explosionsartat och används nu flitigt offentligt som privat. Vi använder dem för att hämta och sprida information, hålla koll på vår omvärld och helst påverka den. Samtidigt lämnar vi miljontals spår efter oss på internet.

Genom att samla ihop dessa och analysera dem kan vi få en helhetsbild och i ett tidigt skede upptäcka trender, värderingsskiften och konsumentbeteenden i samhället. Det är med detta i åtanke som Kairos Future bestämde sig för att analysera 1,2 miljoner blogginlägg i den danska bloggosfären inför det danska valet 2011. Vilka frågor dominerar den politiska diskussionen och vilka personer förekommer i debatten och hur framställs de?

Resultatet presenteras i denna rapport med en 5-i-topplista över de flitigast debatterade politiska områdena i bloggosfären och en översiktsbild av vad de två statsministerkandidaterna förknippas med. Pressmeddelandet finns att läsa här