Rapport

Den tredje webben

Internet är i ständig förändring – från en ”första” webb på 1990-talet, till en ”andra” som kom att domineras av techjättar och sociala media. Det pratas idag om en tredje webb, ett brett begrepp som inkorporerar flera samverkande trender, från blockkedjan till AI till nya protokoll och standarder.

Den här rapporten utforskar de förändringar i digital teknik för decentralisering som kan komma att forma Internet – och i förlängningen, världen – under det kommande decenniet. Vad innebär egentligen Web3, vad är drivkrafterna bakom det, och vad kan vi förvänta oss för förändringar, stora och små, i den digitala sfären? Vad innebär det för marknad och institutioner, och hur ser strukturen ut för framtidens digitala organisationer? Välkommen till den röriga och sprudlande decentraliserade framtiden.

Publicerad: 2023