Rapport

Den psykosociala ohälsan

Den tysta folksjukdomen

Den psykosociala ohälsan

Aldrig har vi i västvärlden haft ett så bra materiellt välstånd. Aldrig heller har vi mått så bra kroppsligt som vi gör idag och aldrig har möjligheterna att bota och hantera sjukdomar varit så stor. Samtidigt ser vi att alltfler uppger att de mår psykiskt sämre. Psykisk ohälsa är alltså på väg att bli den nya folksjukdomen – och även om det inte enbart är arbetslivet som skapar den påverkar den - och kommer fortsätta påverka - arbetsgivare.

Men vad vet vi då om psykisk ohälsa från arbetsplatsrelaterade perspektiv? Vilka är egentligen de viktiga faktorerna som påverkar hur vi som anställda mår på jobbet? Det och mer lär du dig i den här rapporten.

Publicerad: 2014