Rapport

Den nya geopolitiken

Vi har tragiskt nog fått se precis hur sant det kan vara att politik spiller över i krigföring, även i våra dagar. Geopolitiska förändringar handlar idag som på von Clausewitz’s tid om samma saker – staternas intressen, stolthet, kriser och behov och framför allt relationerna dem emellan. Den världsordning av fred som styrt Europa och världen (åtminstone mellan stormakterna) kan inte längre tas för givet, och det blir återigen aktuellt för europeiska nationer att aktivt sträva för fred och diplomatiska lösningar. Men hur ser detta egentligen ut? Hur gör vi för att återuppbygga den långa freden som vi under 1900-talets andra hälft tagit för givet i västvärlden? Och hur förstår man bäst konflikterna, så att de kan förebyggas i framtiden? Det är frågor som rapportens författare har brottats med.

Publicerad: 2022