Rapport

Den nya automationsvågen

Den nya automationsvågen

Det senaste året har diskussionerna om en förestående ny automationsvåg blivit alltmer intensiva. Det pratas om robotar i vården och i förskolan, förarlösa bilar och bussar och om att snabbköpskassörskorna kommer att försvinna. Hur många jobb kommer att försvinna är en fråga många ställer sig.

Automation har länge varit en fråga som främst tycks ha berört den tillverkande industrin. Stigande arbetskraftskostnader och en teknisk utveckling har också medfört att robotar i olika former idag är legio i de flesta tillverkningsprocesser. Robotarna sköter monotona arbetsuppgifter, de är mer pålitliga än mänsklig arbetskraft och är billigare i drift. I industrialismens barndom ledde detta till sociala spänningar. Ludditerna i det tidiga 1800-talets England bröt sig in i fabrikerna och slog sönder ”spinning Jennys” som tog jobben ifrån dem är ett klassiskt exempel.

Publicerad: 2014