Rapport

Den moderna familjen

En sammanfattning av en studie om framtidens föräldraskap

De som får barn idag har vuxit upp i – och formats av – en utpräglat digital vardag och en intensifierad urbanisering. De har uppfostrats under 80- och 90-talen i en anda där barnen fritt skulle få utforska och upptäcka världen omkring sig samtidigt som föräldrar och samhälle ständigt påminde dem att de kunde bli ”vad som helst”. En del har beskrivit deras föräldrageneration som curlingföräldrar, och menat att de sopat banan framför sina och hindrat dem från att möta och övervinna motstånd.

Nu kommer en motreaktion: Ett mer guidande föräldraskap börjar ta plats, i vilket unga föräldrar alltmer är realister – medvetna om den omvärld som de uppfostrar sina barn att leva i. Att värna barnen innebär idag att rusta dem för framtiden, och att själv söka stöd i expertkunskap. 

Fyll i din e-post i rutan ovan, så skickar vi rapporten till dig.

Publicerad: 2016