Rapport

Den hopplösa generationen

Gymnasister säger i hög grad idag att jorden kan gå under under deras livstid. De känner helt enkelt en mycket stor vanmakt inför framtiden och många ser sig som den sista generationen. Framtidsförhopp-ningarna slår i botten, inte ser det bra ut för världen och inte mår man bra själv heller. Unga brottas med stress, ångest, och oro inför omvärlden. Ibland verkar det som att det inte finns en framtid att hoppas på över huvud taget.

Den här rapporten handlar om hur unga ser på framtiden, och vilka värderingar som kan väntas forma dem när de träder in i vuxenlivet. Fokus för rapporten ligger på Generation Z, eller ”Generation Hopplös”: Unga födda runt millennieskiftet, dvs 1995–2005. De flesta är ännu i tonåren, och det återstår att se hur deras fortsatta uppväxt tar sig form.

Blir den här generationen verkligen den sista? Och vad gör de själva för att hantera en värld som tycks hopplös, förvirrad och kaotisk?

Publicerad: 2018