Rapport

Den framtida familjen

Den framtida familjen

Under en lång rad av år tycktes familjen gå mot sotdöden. En mossig institution som låser in människor i patriarkala strukturer och hindrar verklig frigörelse av människor. Åtminstone lät det så i den allmänna debatten under ett kvartssekel. Utvecklingen understöddes av att de stora välfärdsprojekten i regel hade som mål att göra människor mindre beroende av familjen, t ex genom att garantera alla medborgare grundläggande trygghet oavsett familjeform. Men redan i mitten av förra decenniet började trenden vända. Att ha en familj med många barn blev plötsligt högsta mode. Internetcommunities som familjeliv.se och en ökande skara hemmafrubloggar bidrog till att familj var något att längta efter och inte som tidigare något att frukta och skjuta på framtiden.

Idag ser vi ett än starkare fokus på familjen. Hemmafruideal har en tillfällig (?) renässans, strävan efter att hålla ihop familjerna och vara en god förälder är starkare än någonsin. Samtidigt lanseras organiserade otrohetssajter, något som tycks gå åt andra hållet. Eller är det hela bara ett uttryck för att vi svenskar håller på att bli mer som genomsnittseuropén. Med större fokus på familjen men där folk har älskare och älskarinnor som en halvt accepterad del av livet samtidigt som gamla mamma bor i ett rum på vinden.

Publicerad: 2011