Rapport

Dagens science fiction - morgondagens verklighet

Dagens science fiction - morgondagens verklighet

Science fiction handlar om att fråga sig ”tänk om” – det vill säga, att spekulera kring framtiden och försöka förutse konsekvenser av sociala och teknologiska förändringar vi ser idag. Genom historien har science fiction-författare lyckats mer eller mindre väl att förutspå sin framtid utifrån dylika spekulationer.

Men i processen har science fiction som genre lett till en mängd praktiskt tillämpbara metoder för att förstå de förändringar samhället står inför. Science fiction är en spegel av sin samtid, och därmed också sin nära förestående framtid. I den här rapporten undersöker vi SF:s historia, vilka innovationer och förändringar som varit centrala i olika epoker, och vilka förhoppningar och farhågor de orsakat. Vi tittar sedan på några teman i dagens science fiction, och frågar oss på vilka sätt de kan förbereda oss inför framtiden.

Vad kan vi lära oss av att studera de som spekulerat, fantiserat och skapat kring framtiden? Utifrån detta ställer vi oss en enkel men central fråga: Vad kan företag och organisationer dra för konkret nytta av att läsa science fiction?

Publicerad: 2018