Rapport

Crowdsourcing som den nya innovationsmotorn

Crowdsourcing som den nya innovationsmotorn

Netflix låg precis rätt i tiden för att bli ett av de första stora exemplen på ”crowdsourcing”. Metoden har blivit vanligare under hela 2000- och 2010-talen och växer ständigt i ekonomisk betydelse. Ordet var inspirerat av outsourcing, men istället för att utkontraktera en verksamhet till ett annat företag lägger man istället ut den till en diffus samling av frivilliga: ”the crowd”.

Hur har det kommit sig att arbete numera kan utföras av stora folkmassor utan att det uratar till kaos? Varför öppnar stora företag numera sina dörrar för att få hjälp av amatörer? I denna rapport undersöker vi crowdsourcing och dess framtid.

Publicerad: 2014