Rapport

Nästa miljöhajp - vad blir nästa stora fråga miljöfråga?

Nästa miljöhajp - vad blir nästa stora fråga miljöfråga?

2006 kom begreppet global uppvärming att hamna på allas läppar. Det var film med Al Gore, Stern-rapport, SVT- serier och Aftonbladet klimatkampanj för att bara nämna några nyckelhändelser som lyfte ämnet. Klimathypen var ett faktum. Idag har hypen klingat av och klimatfrågan har, mer eller mindre, blivit en energifråga och en naturlig del av många verksamheter där allt fler agerar för att minska sin miljöpåverkan.

Vi frågar oss nu om det finns något ämne som kan ta över efter klimatfrågan och bli en ny "hype" inom miljöområdet? Vad kan få oss att vakna upp i sofforna? Kan det bli när kemikalierna i vår närhet blir för skrämmande och ovissheten och oron om deras effekt blir för stor? Eller blir det när vi inser hur förlusten av biologisk mångfald faktiskt drabbar både oss individer och näringslivet? Kanske blir det ännu mer komplicerat, med ett starkt fokus på att vi måste förändra hela vår livsstil och minska vår konsumtion. Eller blir det något helt annat?

Publicerad: 2012