Rapport

Detox i konsumentlandskapet

Nya tider & nya attityder i konsumentlandskapet

Detox i konsumentlandskapet

Konsumtion har blivit en central del av samhället. För såväl sociologer, ekonomer, som filosofer och biologer spelar konsumtion en central roll för forskning och synen på samhället.

Förutom människors ifrågasättande av sitt eget och omgivningens beteende och ideal så finns det mycket som talar för att konsumtionen och dess roll i samhället kommer att förändras i grunden under de kommande decennierna. Konsumtionssamhället kommer sannolikt ersättas av informationssamhället för fler och fler företag och konsumtionssituationer.

I denna rapport gör vi en ansats att försöka förstå hur strävan från slit och släng manifesteras av konsumenterna. Vi försöker greppa vad detta kan innebära i framtiden och vad det kan komma att innebära för samhällsaktörerna.
 

Publicerad: 2014