Rapport

Kinas innovationslandskap 2030

Denna rapport presenterar resultatet av ett samarbete foresightarbete i EU och Kina, med målet att producera scenarier för den globala innovationsmiljön 2030, med särskild inriktning på samarbetspotentialen mellan EU och Kina.

Målet med rapporten var att undersöka förändringar i Kinas innovationslandskap och skissera olika möjliga framtidsscenarier för innovation i Kina mot 2030. Ambitionen var att ge perspektiv, filtrera bort bruset och fokusera på de av dagens händelser som har betydelse i det långa loppet.

Strategi var därför att studera förändringar på en mer strukturell nivå, där förändringen är långsammare. Dessa innovationsstrukturer är inte direkt observerbara, men kan studeras indirekt genom deras uttryck i form av nya startups, affärsmodeller, FoU-projekt, politiska prioriteringar, förvärv, kulturfenomen och andra observerbara händelser. För att förstå en sannolik framtida utveckling börjar vi med att studera förändringsmönster som kommer från Kinas tidigare och nuvarande innovationsrelaterade erfarenheter.

Studien fokuserar specifikt på förändringar inom tre domäner:

  • Nationell politik och hur den försöker vägleda Kinas innovationsbana
  • Aktuell industriell kapacitet och utvecklingen över tid av olika kunskapsekosystem
  • Innovationens påverkan på kulturella, kreativa och konsumenttrender

Studien bygger på en kkombination av foresightmetodik som desk research, Delphi, mediascanning, intervjuer, workshops och analys av patent och vetenskapliga publikationer.

Projektet finansierades av Europeiska kommissionen och genomfördes i samarbete med PRAXI Network / FORTH och Phemonoe Lab.

Publicerad: 2017