Rapport

Bilden av Sverige efter flyktingkrisen

En studie i sju europeiska länder

Denna rapport är baserad på en enkätstudie av Kairos Future beställd av Svenska Insitutet. Svenska institutet (SI) genomför löpande studier av hur Sverige uppfattas i olika frågor och hur bilden av Sverige ser ut utomlands. Den här rapporten handlar om Sverigebilden i sju europeiska länder: Danmark, Norge, Polen, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och Ungern. Syftet med studien har varit att undersöka hur flyktingkrisen 2015 och Sveriges migrationspolitiska omställning påverkat människors uppfattning av Sverige i ovanstående länder. 

Fyll i din e-postadress ovan för att få rapporten skickad till din inbox.

Publicerad: 2017