Rapport

AI-artisten: Kan maskiner skapa?

Få hade nog trott att robotar skulle kunna skriva böcker och skapa konst långt innan de kan plocka upp i ett stökigt rum, men det är verkligheten vi nu befinner oss i. 

AI-lösningar för kreativitet med hjälp av neurala nätverk har exploderat under det senaste året, men vad innebär det egentligen? Är detta en revolution för människans kreativitet, eller bara en avancerad form av plagiat? Och vad innebär AI-genererad konst för samhället och kulturen på sikt?
I denna rapport tittar vi närmare på AI för kreativa ändamål, och vilket inflytande de kommer ha på morgondagens samhälle och kultur. Kommer vi snart att kunna läsa romaner och se filmer utformade av AI:n? Kan man ens vara säker på att den här texten skrivits av en människa?

Publicerad: 2023