Rapport

Agenda för ett innovativt Sverige

Hur ska Sverige fortsatt ligga i toppen som innovationsland?

Denna rapport, som tagits fram i samarbete med Innovationsföretagen, visar på behovet av ett förändrat synsätt hos individ, näringsliv och den offentliga sektorn för att Sverige ska fortsätta ligga i toppen som innovationsland och inte tappa mark i den knivskarpa internationella konkurrensen.  Rapporten pekar också på behovet av en mer framåtlutad statsmakt, som på allvar försöker undanröja hinder för innovation och entreprenörskap.

I rapporten diskuteras den nya innovationsarenan, dess möjligheter och utmaningar, och innovationens och innovationssystemets förutsättningar och villkor. Slutsatserna sammanfattas dels i en modell över innovationssystemet Sverige avsedd för fortsatta dialoger kring och initiativ till aktiviteter för att stärka Sveriges och näringslivets innovationskraft, dels i femton punkter för framtidens framgångsrika innovationssystem.

Ladda ner rapporten genom att fylla i din e-postadress i fältet ovan.

Publicerad: 2019