Rapport

What’s On 2024: I förvirringens tid – med strimmor av hopp

Sällan har framtiden i det korta perspektivet varit så osäker som just nu. Vad kan vi förvänta oss av 2024?

2024: Från osäkerhet till förvirring
2024 är de många valens år. Mer än hälften av jordens befolkning går till valurnorna – i Indien, USA, EU, Ryssland, Mexico, Sydafrika och på många fler håll. Resultaten, som är långt ifrån säkra, kan komma att avgöra vår framtid för en mycket lång tid framöver. Och valen kommer att manipuleras – med AI och av främmande makt. Det är inte ens säkert att det kommer att avgöras av huvudpersonerna. Det amerikanska presidentvalet kan som så många gånger förr komma att avgöras av någon obetydlig outsider. Som miljardären Ross Perot 1992, konsumentaktivisten Ralph Nader 2000 eller fredsaktivisten Jill Stein 2016. I år kan det bli RFK Jr., miljöjuristen och numera konspirationsteoretikern, eller återigen Stein.

Osäkerheten om framtiden handlar inte bara om nationell politik och politiska val. Den handlar minst lika mycket om konsekvenserna av dessa på det geopolitiska området, för klimatfrågan, regleringar och framtiden för vår tids dominerande teknologi – AI.

Men trots osäkerhet och förvirring är det viktigt att slå fast vad vi kan vara säkra på. Och det är att tre stora drivkrafter fortsatt kommer att sätta scenen för 2024 och en rad år framöver. Och att konsekvenserna av dessa drivkrafter kommer att vara många och dramatiska. Men mitt i osäkerhet och förvirring finns strimmor av hopp om en bättre framtid.

Publicerad: 2023