Rapport

What’s On 2023: I krigets skugga – med tecken på hopp

Vi lever i en tid av krig, i mångdubbel bemärkelse. Krig i vår närhet, klimatkrig, kulturkrig, energi- och matkrig och ett snabbt växande nytt kallt krig. Men i krigets skugga puttrar vardagen på.

Så har det alltid varit. Vi kan inte alltid oroa oss över vare sig energiräkningar eller smältande glaciärer. Att livet måste gå vidare också mitt i kriget visar inte minst det målmedvetna lugn som hårt prövade ukrainare uppvisar. 

Så vad kan vi vänta oss av 2023 – i krigets skugga? Och vad kommer vi säga om vår tid när dammet lagt sig om 5, 10, 20 år?

Publicerad: 2022