Rapport

Vilse i innovationsdjungeln?

Vilse i innovationsdjungeln?

Denna rapport handlar om innovation. Vad det är, varför vi gör det, hur vi jobbar med det idag och hur vi kommer att innovera i framtiden. Rapporten guidar genom ett landskap av teorier och begrepp och rustar läsaren med nödvändig kunskap för att orientera sig genom den snårskog av innovationsstöd som erbjuds. Rapporten tar också upp några av de mirakelkurer som ofta lyfts fram i innovationssammanhang och ropar högt och ljudligt att ”kejsaren har ju inga kläder på sig!”, för att strax därpå gå närmare och se att där sitter en och annan tyglapp som kan vara bra att ha, bara man tar sig an mirakelkuren på rätt sätt.

Rapporten avslutas med ett resonemang om vad som kommer vara utmärkande för innovation i framtiden och vad vi kan förvänta oss under de kommande åren.

Publicerad: 2016