Rapport

Vem äger frågan?

Vilket parti äger vilka sakfrågor?

Vem äger frågan?

Populära och förtroendeingivande partiledare i all ära, betydligt viktigare för om man ska lägga en röst på ett parti är hur man uppfattar dess idéer i viktiga sakfrågor.

Att Alliansens partier enligt väljarna hade bäst politik i de viktiga frågorna var exempelvis en mycket viktig anledning både till att de vann valet 2006 och att de lyckades behålla regeringsmakten 2010. Hur ser det då ut för partierna idag, vilka äger de politiska frågorna?

Kairos Future samarbetar med Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) som kan ge svar på just den frågan. FSI har sedan 1984 för ett antal viktiga sakfrågeområden ställt frågan ”När det gäller nedanstående frågor, vilket parti tycker Du har bäst idéer?” till ett representativt urval av Svenska folket. Svaren ger en bra utgångspunkt för att förklara varför vissa partier går framåt eller bakåt i opinion och val.

Publicerad: 2012