Rapport

Vart är världen på väg?

Denhär rapporten är ett försök att beskriva vart världen är på väg. Det är en oerhört komplex fråga med många bottnar. Vi har valt att angripa frågan på tre sätt:

Dels genom att göra en översiktlig inventering av utvecklingen inom ett par av de mer centrala områden som påverkar världens utveckling. Demografi och befolkning, ekonomi och politik samt makt och inflytande samt en kort genomgång av ett par osäkra frågor av central betydelse för frågeställningen.

Dels genom att belysa hur ett antal etablerade tänkare ser på den framtida utvecklingen. Vilka modeller har de som förklaring och vad betyder det när världens makthavare börjar agera utifrån deras teser? Avslutningsvis skissar vi på fyra olika framtidscenarier.

Publicerad: 2004