Rapport

Världens enklaste land?

Svenskar brukar föredra att tänka på sig själva som "normala" – men i termer av värderingar är vi bland världens mest extrema. I globala värderingsstudier är vi extremt sekulära och extremt postmaterialistiska – konstiga uppfattningar både bland utvecklade och utvecklingsländer världen över. Men i en alltmer global värld behöver vi hantera krockar med andra kulturer.

Oavsett framtida migrationspolitik är det inte sannolikt att vi någonsin återgår till en monokultur med gammaldags folkhem och där alla tittar på samma två TV-kanaler. Samtidigt sätter den bakgrunden tydliga avtryck på det moderna landet, som kan vara svårt att förstå och främmande i både kultur och attityd. Vi tittar i denna rapport närmare på vad både invandrare och infödda säger om vad som händer när Sverige möter världen.

Hur är det egentligen att komma in i Sverige utifrån, och vilka erfarenheter har de människor som bosätter sig här gemensamt?

Publicerad: 2021