Rapport

Världen 2050

Världen 2050

Enligt upplysningsfilosofen Rousseau är det först i och med "upptäckten av framtiden" som människan blir människa. Hon lämnar då det primitiva naturtillståndet bakom sig och slutar leva enbart i och för stunden, och börjar visa förutseende och planera för morgondagen.

Onekligen lever vi människor inte bara i nuet, utan spenderar en stor del av våra liv med att planera för och fantisera om framtiden, liksom att minnas dåtiden. Det finns till och med mycket som pekar på att bilden av hur framtiden kommer att te sig är betydligt mer avgörande för en människas välbefinnande är hur hon har det idag.

I denna rapport visar vi en bild av världen 2050 utifrån ett antal övergripande långsiktiga trender. Trenderna berör olika aspekter av framtiden, från demografi till ekonomi, teknik och värderingar, men de har alla det gemensamt att de är empiriskt observerbara idag, och att vi har såpass god kännedom om de underliggande drivkrafterna bakom trenderna att vi med stor säkerhet kan uttala oss om deras långsiktiga utveckling – åtminstone i stora drag.
 

Publicerad: 2011