Rapport

Var finns ungdomen?

Ungdomarna har blivit bristvara. Så var finns framtidens unga? Till viss del är svaret förstås ”online”, men geografin spelar fortfarande stor roll, och i en värld med hårda migrationskontroller blir det svårt för många att lämna sitt hemland. Men kanske ändrar det på sig? Om ungdomen blir bristvara om något decennium, upphör världen med gränser för att försöka hålla invandrarna ute – för att i stället hålla utvandrarna inne? Även inrikes blir det allt viktigare att kunna locka och behålla de unga för att förbli en levande kommun.

Publicerad: 2024