Rapport

Vad händer med hälsan och välmåendet då allt och lite till kan mätas?

Vad händer med hälsan och välmåendet då allt och lite till kan mätas?

Denna rapport är en introduktion till den nya sensorekonomin och vårt arbete att identifiera och analysera hur den kommer att påverka olika branscher. För närvarande följer vi utvecklingen och formulerar framtidsbilder för 12 branscher.

Publicerad: 2015