Rapport

Utbildningsrevolution nästa

Utbildningsrevolution nästa

Närmar vi oss en upplösning av dagens utbildningsnorm som föreskriver en bildningsritual som sträcker sig från förskoleklass till en livsförpliktigande examen, 20-talet år senare? Är framtiden skolning stöpt i nya formar av global digital distansundervisning? Eller är lärandet i framtiden rentav helt utan formar – en livslång färd i ett gränslöst landskap av information som alla lärt sig filtrera, tolka och förstå? Vad innebär det för lärandet som sådant, och vad kan detta tänkas få för konsekvenser för exempelvis livscykler och rekryteringsförfaranden? Vilka är de största hindren för en sådan utveckling, och vad talar för att de kommer att övervinnas?