Rapport

Tweens – marknadens nya maktfaktor

I denna rapport beskrivs betydelsen av barnen för samhället, i familjerna och på marknadden. Vad som karakterisärar barnen, deras erfarenheter och krav på familjer, produkter och marknadsförare. Avslutningsvis följer en analys av hur framtiden kan tänkas utvecklas när dessa nya, självsäkra och pragmatiska barn blir äldre och får än större påverkan. Givet deras stora inflytande på konsumtionen är det centrallt att förstå villkoren för att arbeta med dem. Med sin kunskap och makt kommer de inte bara att revolutionera marknadsföringen, de kommer kanske att bygga upp et nytt samhälle.

Publicerad: 2004