Rapport

Trenders spridning

För såväl konsumentföretag som intresseorganisationer och myndigheter ställer den nya konsument- och medborgarkartan ökade krav på förståelse för hur trender växer fram, hur de sprids och varför vissa trender blir globala mästare medan andra fortsätter att harva i gärdsgårdsserien. Förståelsen för trenders dynamik är nödvändig för att kunna förutse spridning, förstå vilka politiska rörelser som har en tillväxtpotential, vilka produkter och livsstilar som kan tänkas spridas över världen, och vilka grupper som ligger inom räckhåll för ett nytt fenomen eller en ny trend.

Syftet med denna rapport är inte att ge något slutligt svar på frågan om trenders spridning. Snarare är ambitionen att med hjälp av ett antal pusselbitar i form av förklaringsmodeller, foga samman en mer sammanhållen bild av trenders uppkomst och spridning. Vår förhoppning är att denna bild ska kunna användas av praktiker som har behov av verktyg för att bedöma idéers eller produkters genomslagskraft, spridningsvägar och behov av anpassning till t ex den svenska marknaden.

Publicerad: 2002