Rapport

Från ME till WE

Från ME till WE

De senaste åren har fokus på individen varit totalt. Men har vi börjat tröttna på individualismen och på självförverkligande? Blickar vi åter mot kollektivismen och
det gemensamma samhällsbyggandet?

Vi ser spännande förändringar hos människor i krisens spår. Det verkar som vi blir mindre "me" och mera "we". Är tillsammans den nya framtiden?

I den här rapporten kommer vi att titta närmare på fyra större trender som vi ser i samhället och som pekar på en utveckling mot en mer kollektiv värld.