Rapport

Hur påverkas efterfrågan på äventyr och natur när allt fler bor allt längre bort från skog och mark?

Vintern 2018/19 tog vi fram ett nytt forskningsprojekt där vi utforskade de trender som kommer forma framtidens utomhusupplevelser.

Drivkrafter, motiv, behov hos flera olika segment och språkgrupper undersöktes med hjälp av netnografi. En metod där vi tittar närmare på de avtryck som äventyrare och naturturister gör på nätet i bloggar, bilder och på recensionssidor.

Resultatet blev ett gediget underlag för produktutveckling, kundsegmentering, strategisk planering, kommunikation och sälj för företag och destinationer med mål att ligga i framkant inom utomhusupplevelser. Vill ni veta mer om studien, få hjälp med kommunikations- och strategiarbete eller behöver ni en föreläsare och workshopledare? Välkommen att kontakta oss för mer information!

Publicerad: 2019