Rapport

Tar medelklassen slut?

Tar medelklassen slut?

Det tog västvärldens utvecklande länder ungefär 100 år att ta sig från jordbrukssamhälle till kunskapssamhälle. Den starkaste bakomliggande drivkraften till förändring har varit den stadigt minskande värld som följt drastiskt sjunkande kostnad och tidsåtgång för att förflytta fysiska varor och information runt jordens alla hörn. De första att på allvar få känna av effekterna av denna utveckling var industriarbetarna, som under 70- och 80-talen fick se en stor del av jobben omlokaliseras till länder med konkurrenskraftigare löner.

Är tjänstesektorn nu på väg att gå samma öde till mötes? Kommer den IT-infrastruktur som världen under de senaste 20 åren byggt upp medföra att västvärldens tjänstejobb nu utsätts för samma globala konkurrens som tillverkningssektorn? Vad ska vi här i väst i så fall jobba med, och vilka blir vinnarna respektive förlorarna av en sådan utveckling?

Det söker vi svar på i denna club-rapport.

Publicerad: 2012