Rapport

Superlokalt

Det superlokala är enligt vår definition det som är i den absoluta närheten av en människa – det område som vi kan uppfatta med våra sinnen. I en extrem form är det superlokala det som är inom armlängds avstånd. Mer exakt än så kan det inte bli för en människa. Det superlokala är därmed unikt, ingen annan kan stå på samma ställe som just jag. Åtminstone om vi kombinerar tid och rum så blir det helt unikt. Just på denna plats vid denna tidpunkt kan bara en person befinna sig. I denna rapport studerar vi hur det superlokala påverkar morgondagens produkter, tjänster och marknadsföring. En stor del som kretsar kring det superlokala har med teknik att göra, eller mer precist positionering. Detta viktiga område belyses först när vi diskuterar inom vilka områden det superlokala växer. Men tekniken är långt ifrån alltid nödvändig för det superlokala att uppstå, man kan se den som en plattform som från fall till fall är tillämplig.

Publicerad: 2008