Rapport

Strategier för ett genusmedvetet ledarskap

"The firt problem for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn."

Gloaria Steinem, en av USA:s mest kända feminister menade att just detta är själva grundtesen för att komma tillrätta med ojämställdheten mellan könen, vi måste lära om innan vi kan lära. Så vad menade hon med det? Jo, överallt där människor vistas finns genus. Genus påverkar vår syn på världen och dess fenomen. Så länge vi ser dessa kulturella, socialiserade och föränderliga storheter som naturliga sanningar kommer ojämställdheten att bestå.

Publicerad: 2006