Rapport

Stjärnkraft

En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare

Stjärnkraft

Studien ”Stjärnkraft” fokuserar på vad de erfarna ledarna som tagit sig fram i yrkeslivet anser om sin, och andra kvinnors, roll på arbetsmarknaden. Studien har tagits fram av Kairos Future och WES. 

Kvinnliga ledare är mycket passionerade i sina arbeten och väljer arbetsplatser som speglar deras egna värderingar. De är på många punkter mer självsäkra än sina manliga kollegor men har svårt att nå fram via traditionella rekryteringsprocesser, istället är det nätverken som är avgörande. Åtta av tio kvinnor uppger att de har blivit headhuntade någon gång i sin karriär.

Tydliga karriärplaner och flexibilitet skulle underlätta chefsrollen mest. Kvinnliga ledare anser att den viktigaste åtgärden för att få en mer jämställd arbetsplats är ett trovärdigt engagemang hos VD och ledningen i jämställdhetsfrågor.

Men situationen i arbetslivet är långt från idyllisk för många kvinnliga ledare. Dessutom visar undersökningen att en betydligt större andel av de kvinnliga ledarna både gör mer och tar större ansvar för hemmet än sina manliga kollegor. Det resulterar bland annat i att 6 av 10 chefskvinnor använder hushållsnära tjänster – men bara 2 av 10 chefsmän.

Studien innehåller resultat från en omfattande undersökning där erfarna kvinnliga ledare inom privat och offentlig sektor deltagit. Studien består av såväl fokusgrupper som enkätundersökning, en referensgrupp av manliga ledare och förstudier. Få en sammanfattning av studien i din inbox genom att fylla i din email ovan. 

Publicerad: 2014