Rapport

Språket som kulturbärare

Språket har många dimensioner och funktioner. Det går att vrida och vända så att ingen begriper vad som menas och det kan göras tydligt och klart så att alla förstår. Språket – eller snarare språken – är nödvändiga för att vi människor ska kunna bete oss som sociala varelser. Utan språket skulle vi således inte klara oss länge. Men kan det också vara så att språket är ett hinder? Finns det tillfällen då det rådande språket i en organisation effektivt hindrar andra från att få tillgång till organisationen eller hindrar organisationen från att utvecklas? Vilka språk använder vi oss av i organisationerna och hur kommer det att se ut i framtiden? Kommer företagskulturen att manifesteras i språkbruket?

Publicerad: 2006