Rapport

Smart youth – the knights of the 21st century?

Smart youth – the knights of the 21st century?

En ny ungdomsgeneration som är mer informerad, mer mobil och mer bevandrad i mobil teknologi har växt fram runtom på jorden.

De är så engagerade i de mobila devisernas möjligheter att 90% av ungdomarna i USA sover med sina mobiltelefoner. Kritiker menar att ungdomarna utvecklat ett beroende till så kallade smart phones och att de därför kommer att uppleva ökad stress och minskad social aktivitet. Risken är dock att kritikerna missar poängen - ligger inte istället problemet i den vuxne betraktarens val av perspektiv?

Publicerad: 2011