Rapport

Smart Shopping

Om lågprisutmaningen i framtiden

I en värld där allt signalerar. Där fokus har legat på upplevelser, kringtjänster och abstrakta värden runt- och i produkten har det växt fram en ny konsumenttyp. En konsumenttyp som är väl medveten om varumärkets betydelse och konsumtionens roll men som ibland väljer att strunta i det. Det är ingen homogen konsumentgrupp med ett konsekvent beteende, utan det är en konsument som finns i alla inkomstklasser och som prioriterar smart mellan olika kategorier, varumärken och situationer. I våra rapporter återkommande teoretiska begreppsramen Homo Consumens återfinns beteendemönstret i huvudsak inom ramen för Homo Consumens Effectivicus. Den professionella konsumenten som med ökad självinsikt, mognad och medvetenhet om sin betydelse som konsument förändrar spelreglerna på en marknad präglad av varumärkeskrig, överutbud och hyperkonkurrens. Ibland är det beslutströtthet som driver henne, ibland drivs hon av tävlingsinstinkt och ibland är det bara en längtan att slippa ta ställning till produktens abstrakta värden och fokusera på den fysiska nyttan och ett enkelt utvärderingskriterium - pris. Smart Shoppern är född!

Publicerad: 2005